петак, 17. јун 2022.

Knjiga u tri primerka

Власта Младеновић

КЊИГА У ТРИ ПРИМЕРКА


Раде Драинац је штампао књигу у три примерка:

једну за Тина,

јер једино он зна шта је искрена поезија,

о то је истина;

други за конобара,

јер за пиће није имао пара,

а храна је луксуз;

трећу за себе, нек се нађе,

кад дођу да га ухапсе

да имају шта да заплене.

А и за књигу је сигурније у полицији

него у библиотеци, зна се.